Reset
Mar 28, 2017

Tạo USB/HDD cứu hộ chạy trên cả 2 chuẩn UEFI và Legacy

* Chạy tốt trên các hệ điều hành: XP/ 7/ 8 /8.1 với một file cài đặt duy nhất.
* Tự động tìm phân vùng cài win và cài menu cứu hộ vào đó.
* Cài trên win 8/8.1 sẽ tự chỉnh menu boot về giao diện truyền thống như win XP/7 thay cho giao diện Metro
* Menu boot bao gồm :
_Norton Ghost 11.5.1 mình tự code, gồm 3 lựa chọn :
1/ Ghost -z9 (chế độ nén cao nhất)
2/ Ghost Normal (chế độ thủ công)

List

Profiles Information


About me : Nothing is 1 vài thứ

Places I've Lived : I Hà Nội

Home Page : http://www.shimivn.blogspot.com/

Think : 1:1000000000

Languages spoken : Vietnamese,English.

Mobile : Lenovo 369I

hp : 6520s-Ram 2GB- HDD 80GB .