Shi-Mi
May 16, 2010

mã reset điện thoại samsung

*2767*3855# :RESET tòan bộ (danh bạ, hình,chụp ảnh,nhạc ) → lưu ý: sẽ mất hết dữ liệu

*2767*63342# RESET hình ảnh ,nhạc

*2767*5282# RESET đường truyên Java khi tải game bị lỗi

*2767*927# RESET wap khi wap bị lỗi .

*2767*2878# RESET máy khi máy lỗi ( có thê mất danh bạ hoặc tin nhắn)

mật mã, mặc định của ss hường là 4 số 0, 6 hoặc 8 số 0

cách reset nokia

*#7370# và nhập mã là 12345 là o

+ *#7370# và nhập mã là 12345 để reset máy (Thực hiện khi máy đang bật)
+ * + 3 + nút gọi + nút nguồn để format máy (Thực hiện khi đã tắt máy)

Bloger Comments
G+ Comments
Comments FaceBook

No comments: